ABC Seite 1 Benutzung Datenschutz Impressum

Slowakei - Slovenská republika - Szlovákia - Словакия

Käsmark - Késmárk - Kežmarok - Kezmarok
Rathaus - A városhaz - Mestská radnica


Käsmark - Késmárk - Kežmarok - Kezmarok
Reduta
Käsmark - Késmárk - Kežmarok - Kezmarok
Thököly-Schloss - A késmárki Thököly vár - Kežmarský Zámok


Käsmark - Késmárk - Kežmarok - Kezmarok
Evangelische Holzkirche - A késmárki evangélikus templom - Kežmarský Kostol Najsvätejšej Trojice
Käsmark - Késmárk - Kežmarok - Kezmarok
Heilig-Kreuz-Basilika - A késmárki Szent kereszt templom - Kežmarský Bazilika svätého Kríža  <   >